MAKLUMAT PENDAFTARAN HACKATHON 2018

1. MAKLUMAT PASUKAN
(Tanda Jika Vegetarian)
2. MAKLUMAT AHLI PASUKAN(TIDAK LEBIH DARI 4 ORANG TERMASUK KETUA PASUKAN)
(Tanda Jika Vegetarian)

(Tanda Jika Vegetarian)

(Tanda Jika Vegetarian)
3.SILA NYATAKAN CADANGAN/IDEA PRODUK/INISIATIF YANG BOLEH DIHASILKAN BAGI MEMBANTU PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KERAJAAN KEPADA RAKYAT MELALUI PENGGUNAAN DATA TERBUKA. (CADANGAN/IDEA YNG DINYATAKAN BUKANLAH BIDANG FOKUS (THEME) PRODUK YANG AKAN DIPERTANDINGKAN.)
*Format Lampiran dalam PDF sahaja tidak melebihi 5MB
CIRI KESELAMATAN
(cth : 5+5 = 10)